“ครม.สัญจร สงขลา” ถกแผนพัฒนาภาคใต้

นายกรัฐมนตรี ประชุมครม.สัญจร จังหวัดสงขลา หารือแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ เน้นท่องเที่ยวกระจายรายได้ ส่วนคลังชงมาตรการการเงินหนุนชายแดนใต้ พร้อมหารือแผนดึงงบ อปท.กระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้ (28 พ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

โดยมีวาระการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และชายแดนภาคใต้ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทางภาคเอกชนจากหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ได้เสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมระบบราง ทางหลวง ท่าเรือ และสนามบิน รวม 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 5 แสนล้านบาท ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอร่างทิศทางการพัฒนาภาคใต้และชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวในภาคใต้ และพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลกด้วย ส่วนวาระอื่นๆ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยเสนอแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews