ปั้นช่างยิปซั่ม25จว.ป้อนตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กพร.จับมือเอกชน ปั้นช่างยิปซั่ม 25 จว. ทั่วประเทศ ป้อนตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลของสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยพบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้นในด้านอสังหาริมทรัพย์

เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร โรงพยาบาล คาดว่าทั้งปี 2561 อุตสาหกรรมก่อสร้างโต 3-5 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ทำให้ความต้องการช่างฝีมือในสาขานี้สูงตามไปด้วย กพร. จึงเร่งผลิตคนทำงานป้อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้างและช่างยิปซัม ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการขยายตัวของธุรกิจยิปซัม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews