“บัณฑูร”เผยไทยตั้งศาลสิ่งแวดล้อมปี 65

“บัณฑูร”เผยไทยตั้งศาลสิ่งแวดล้อมปี 65 พร้อมเร่งหาพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม หลังแผนปฎิรูปมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย.นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ ภายหลังจากที่ประกาศใช้แล้วว่า คณะกรรมการฯ กำลังเริ่มหาพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิรูป 

เช่น น้ำ ป่าไม้ เขตควบคุมมลพิษ ผังเมือง รวมถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยในเรื่องป่าจะใช้พื้นที่จ.น่านจ.แม่ฮ่องสอน และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่วนเรื่องเขตควบคุมมลพิษได้ดูพื้นที่ไว้คือ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หิน และพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง  ซึ่งจะต้องมีการแก้ปัญหาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมไปถึงในเรื่องการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรบางชนิดที่เป็นอันตราย มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEAs) เราจะใช้เคสของพลังงานภาคใต้ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาโรงไฟฟ้าจ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา  เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews